Mauri

Sociala Medie-revolutionen

När jag 2011 tog mina första, stapplande steg i skolans värld och jobbade för att få lärare och ledning att förstå vikten av att anamma den tekniska utvecklingen och dra nytta av dess möjligheter, var Erik Qualmans video The Social Media Revolution något jag alltid startade föreläsningarna med. Videoklippet, som lyfter upp ett antal statistiska