video

Alla inlägg taggade med video

Sociala Medie-revolutionen

När jag 2011 tog mina första, stapplande steg i skolans värld och jobbade för att få lärare och ledning att förstå vikten av att anamma den tekniska utvecklingen och dra nytta av dess möjligheter, var Erik Qualmans video The Social Media Revolution något jag alltid startade föreläsningarna med. Videoklippet, som lyfter upp ett antal statistiska värden och trender i den digitala världen, framkallade alltid ett antal igenkännande “hmm” eller fniss och med sitt snabba tempo spred den allt som oftast en lite chockartad känsla i publiken. Det var en perfekt start, som fick många att reflektera och tänka efter. Vi gick sedan in mer på hur man kunde göra något bra av denna utveckling, så de lämnades inte med den initiala chocken särskilt länge (om ni blev oroliga för att jag bara plågade mina åhörare).

Det videoklipp jag började med var med siffror från 2011, och ni kan se den versionen här:

läs mer
MauriSociala Medie-revolutionen